Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од прв колокиум по предметот Фармацевтска хемија 3

Првиот колокиум по предметот Фармацевтска хемија 3 го положија следните студенти

Ред.брБрој на досиеОцена
1420218
2409717.5
3419517
4419317
5410016.5
6417916.5
7424016
8421316
9402216
10405515.75
11421815
12407414.5
13394614.5
14421114
15409614
16420514
17409514
18397014
19421013.5
20421213.5
21420313.5
22397913.5
23422913.5
24395513.5
25420813
26411713
27416513
28421613
29422813
30379612.5
31401712.5
32407011.5
33425911
34388611
35324911
36372611
37399011
38423911
39423411
40402811
413617условно
423693условно

Од Катедра