Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Со огромно задоволство, чест ни е да објавиме дека на листата на највлијателни топ 2% научници од сите области според Stanford University USA, за изминатата година, се наоѓа и професор д-р Билјана Бауер, редовен професор на УКИМ – Фармацевтски факултет.

Со огромно задоволство, чест ни е да објавиме дека на листата на  највлијателни топ 2% научници од сите области според Stanford University USA, за изминатата година, се наоѓа и професор д-р Билјана Бауер, редовен професор на УКИМ – Фармацевтски факултет.

Повеќе информации на следниот линк:

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3?fbclid=IwAR3VEdNCh1jNn91ExpD8VC6u2gk3iaZTiLrii5forEwz3smYA-hLBnrz71g

Фармацевтски факултет
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“