Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОЦЕНКИ/ПОТПИСИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ОД ИНСТИТУТОТ ЗА ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА

Се известуваат студентите на кои им недостасуваат оценки/потписи по предметите од Институтот за фармацевтска технологија, да ги остават индексите во кутијата означена соодветно пред канцеларијата на асистентите (претходно е-библиотека) во периодот од 01.11 – 05.11.2021 г.

Од катедра