Menu Close

Ден: д.м.г

Ранг листа на кандидати кои ги исполнуваат условите на конкурсот за докторски студии на Фармацевтски факултет за учебната 2021-2022 година

Ранг листа на кандидати кои ги исполнуваат условите на конкурсот за докторски студии на Фармацевтски факултет за учебната 2021-2022 година Универзитет „Св. Кирил и Методиј“…