Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Известување за оценки/потписи по предметите Основи на фармацевтска биотехнологија, Основи на биотехнологија, Дизајн и оптимизација на технолошки процеси, Медицинска биотехнологија

Се известуваат студентите на кои им недостасуваат оценки/потписи по Основи на фармацевтска биотехнологија, Основи на биотехнологија, Дизајн и оптимизација на технолошки процеси, Медицинска биотехнологија да ги остават индексите во кутијата пред канцеларијата на проф. Раички до понеделник во 9 часот.

Од катедрата.