Menu Close

Месец: м.г

Распоред за настава за зимски семстар во учебната 2021-2022 година

Распоредот за настава на Фармацевтскиот Факултет (додипломски студии) достапен на следниот линк: https://ukimff-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/srgjan_cvetanovski_ff_ukim_mk/ESLFqFXoOfdCjWSrLPYdnLQBxfRmojygf-1P_JmNNPc1Ug?rtime=p3kYW06V2Ug Пристап до распоредот во форматот што е прикажан имаат сите професори на…

Листа на кандидати добитници на погодноста за намалување на уписнината во врска со ИНТЕРЕН ОГЛАС за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2021/2022 година

Конкурсна комисија Фармацевтски факултет УКИМ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОЦЕНКИ/ПОТПИСИ ПО ПРЕДМЕТИТЕ ОД ИНСТИТУТОТ ЗА ФАРМАЦЕВТСКА ТЕХНОЛОГИЈА

Се известуваат студентите на кои им недостасуваат оценки/потписи по предметите од Институтот за фармацевтска технологија, да ги остават индексите во кутијата означена соодветно пред канцеларијата…

Ранг листа на кандидати кои ги исполнуваат условите на конкурсот за докторски студии на Фармацевтски факултет за учебната 2021-2022 година

Ранг листа на кандидати кои ги исполнуваат условите на конкурсот за докторски студии на Фармацевтски факултет за учебната 2021-2022 година Универзитет „Св. Кирил и Методиј“…

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ТЕОРЕТСКА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА ВО ПРОСТОРИИТЕ НА ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Линк: ПРОТОКОЛ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ТЕОРЕТСКА И ПРАКТИЧНА НАСТАВА ВО ПРОСТОРИИТЕ НА ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ –  СКОПЈЕ ПРОТОКОЛ ЗА…

Известување за оценки/потписи по предметите Основи на фармацевтска биотехнологија, Основи на биотехнологија, Дизајн и оптимизација на технолошки процеси, Медицинска биотехнологија

Се известуваат студентите на кои им недостасуваат оценки/потписи по Основи на фармацевтска биотехнологија, Основи на биотехнологија, Дизајн и оптимизација на технолошки процеси, Медицинска биотехнологија да…