Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ – ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ-ВОВЕД ВО КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА

Студенти кои го положија испитот по Вовед во клиничка фармација:

 1. 4058
 2. 4082

Студентите со следниот број на индекс да се јават во понеделник (04.10.2021) во 10 часот за полагање на устен дел од испитот:

 1. 2828
 2. 3414
 3. 4018
 4. 4015
 5. 4052
 6. 4081
 7. 4110
 8. 3695

Студенти кои не го положија испитот по предметот Вовед во клиничка фармација:

 1. 3859
 2. 3842
 3. 3809
 4. 3631
 5. 3841
 6. 3800
 7. 3628
 8. 3836
 9. 3922
 10. 4061
 11. 3986
 12. 3962
 13. 3401
 14. 4007
 15. 3865
 16. 3685
 17. 4005
 18. 3715
 19. 3318
 20. 3813
 21. 3840
 22. 3835
 23. 3185
 24. 3506
 25. 3574
 26. 3705
 27. 3857
 28. 3931
 29. 3613
 30. 4024
 31. 3589
 32. 3369
 33. 3565
 34. 3467
 35. 3654
 36. 3710

Увидот во испитот ќе се одржи во среда (29.09.2021) во 9:30 часот.

Од Катедра