Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Известување за прв академски час на УКИМ – Фармацевтски факултет

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Првиот академски час за студентите запишани во прва година на студиската програма Магистри по фармација на УКИМ-Фармацевтски факултет ќе се одржи на 1.10.2021 година (петок), во предавална 3, со следниот распоред:

  • Група А, 9 часот
  • Група Б, 10 часот
  • Група В, 11 часот

Распоредот на студенти во групите А, Б и В ќе биде обавен на веб локација на Фармацевтски факултет.

Првиот академски час за студентите запишани во прва година на студиската програма Лабораториски биоинжинери на УКИМ-Фармацевтски факултет ќе се одржи на 1.10.2021 година (петок) во 12 часот во предавална 3.

Првиот академски час за студентите запишани во прва година на студиската програма Диететика и диетотерапија на УКИМ-Фармацевтски факултет ќе се одржи на 1.10.2021 година (петок) во 13:00 часот во предавална 1.

УКИМ – Фармацевтски факултет