Menu Close

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ДИЕТЕТИКА И ДИЕТОТЕРАПИЈА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „Св. КИРИЛ и МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ – Втор уписен рок

РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА ВО УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ДИЕТЕТИКА И ДИЕТОТЕРАПИЈА НА ФАРМАЦЕВТСКИОТ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТОТ „Св. КИРИЛ и МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ

Втор уписен рок

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗАПИШАНИ ВО ДРЖАВНА КВОТА

Реден бр. Број на електронска пријава Вкупно
1 93168 91,000
2 92931 84,400
3 92910 75,148

Конкурсна комисија
Скопје, 2021