Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Известување за упис на зимски семестар 2021-2022 година

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат студентите дека при упис на зимскиот семестар не треба да доставуваат потврда за уплатени 1000 денари за студентите запишани до 2013/14 година со цел на дознака: надомест на штети, солидарна одговорност, книжен фонд и лабораториски вежби,и 100 денари за осигурување и 1600 денари за студентите запишани од 2014/15 па наваму со цел на дознака: осигурување надомест на штети, солидарна одговорност, книжен фонд и лабораториски вежби.

Обврската за доставување на ваква потврда се преместува при упис на летен семестар во академската 2021/2022 година.

Студентски прашања