Menu Close

Резултати од практичен испит по Токсиколошки и форензични анализи (август 2021 год.)

ИндексПоени
3286
1998
3155,8
2949,5
31810,5

Испитот се смета за положен со освоени најмалку 6 поени.

Од Катедрата