Menu Close

Месец: м.г

ОГЛАС за прием на кандидати за специјализации на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј“ во Скопје Фармацевтски факултет-Скопје

Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј,, Скопје ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ Врз основа на член 148 и 149  од Законот за здравствената заштита (,,Службен весник на Република Македонија”…

Соопштение за префрлување на студенти на студиските програми на Фармацевтскиот факултет при УКИМ во Скопје од факултетот, друга единица (факултет) на УКИМ и друг универзитет

С О О П Ш Т Е Н И Е За префрлување на студенти на студиските програми на Фармацевтскиот факултет при УКИМ во Скопје од…