Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за испит по предметот Основи на фармацевтска технологија

Испитот по предметот Основи на фармацевтска технологија во септемврсиката испитна сесија ќе се одржи на 02.09.2021 год со почеток во 10 часот, online на платформата MS Teams. Истиот е веќе закажан во соодветната група за предметот. Доколку студентите имаат дополнителни прашања да се обратат на e-mail msimonoska@ff.ukim.edu.mk

Од Катедра