Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАКТИЧЕН ИСПИТ ПО ФАРМАЦЕВТСКА БОТАНИКА – 27.08.2021

РЕЗУЛТАТИ ОД ПИ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАЦЕВТСКА БОТАНИКА

27 АВГУСТ 2021

со хербариумски примероци
Индекс Бодови (мин. 3,5 бода)
4327 4,75
3508 0,75
3489 0,00
4309 1,00
3252 4,75
4293 2,10
4376 3,00
4125 3,50
4130 3,50
4290 3,95
4302 3,50
4303 3,10
4289 3,90
4305 0,25
3961 0,20
4330 6,50
4352 2,95
4316 3,50
4392 5,05
4360 6,25
4131 5,25
4310 6,70
4306 3,50
4292 5,25
3988 1,20
4338 3,95
4127 4,35
4314 7,25
4297 4,85
4321 4,65
4318 6,50
3506 3,50
4132 1,50
4315 3,80
4333 6,25
4044 1,00
4317 1,25
4368 2,25
4356 4,50
со тестови
4278 5,10
4215 3,50
4246 1,65

Од Катедра