Menu Close

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАКТИЧЕН ИСПИТ ПО ФАРМАЦЕВТСКА БОТАНИКА – 27.08.2021

РЕЗУЛТАТИ ОД ПИ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАЦЕВТСКА БОТАНИКА

27 АВГУСТ 2021

со хербариумски примероци
Индекс Бодови (мин. 3,5 бода)
4327 4,75
3508 0,75
3489 0,00
4309 1,00
3252 4,75
4293 2,10
4376 3,00
4125 3,50
4130 3,50
4290 3,95
4302 3,50
4303 3,10
4289 3,90
4305 0,25
3961 0,20
4330 6,50
4352 2,95
4316 3,50
4392 5,05
4360 6,25
4131 5,25
4310 6,70
4306 3,50
4292 5,25
3988 1,20
4338 3,95
4127 4,35
4314 7,25
4297 4,85
4321 4,65
4318 6,50
3506 3,50
4132 1,50
4315 3,80
4333 6,25
4044 1,00
4317 1,25
4368 2,25
4356 4,50
со тестови
4278 5,10
4215 3,50
4246 1,65

Од Катедра