Menu Close

РАСПОРЕД ЗА ИСПИТИ-КАТЕДРА ПО ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА – 31.08.2021

Испитите од катедрата по Фармацевтска хемија закажани за 31.08.2021 ќе се одржат со физичко присуство по следниот распоред:

  • Медицинска хемија – 9-12часот
  • Права на интелектуална сопственост -9-12 часот
  • Фармацевтска хемија 2
    • (практичен) – 11-12 часот
    • (теоретски)-12-15 часот Услов за теоретски испит е положен практичен. Положениот практичен во ЈУНИ важи како положен и за оваа и јануарска сесија.
  • Фармакоинформатика -12-15 часот

Од катедрата