Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од испит – Фармацевтска хемија 1

Резултати по предметеот Фармацевтска Хемија 1:

 1. 4300 – 8 (осум)
 2. 4329 – 8 (осум)
 3. 4279 – 7 (седум)
 4. 3993 – 7 (седум)
 5. 3684 – 7 (седум)
 6. 4316 – 6 (шест)
 7. 4337 – 6 (шест)
 8. 4352 – 6 (шест)
 9. 4199 – 6 (шест)
 10. 10.4131- 6 (шест)
 11. 4359 – 5 (пет)
 12. 3987 – 5 (пет)

Увид во тестовите може да се направи на 27.08.2021 во 10 часот. Индексите за оцена задолжително да се достават до 27.08.2021 до 12часот и ќе бидат потпишани истиот ден.

Од катедрата