Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Распоред за полагање на практичен испит по предметот Фармацевтска ботаника на 27.08.2021

Полагање со хербарумски примероци
Група 1 09:00 Лабораторија број 13

Рб. Име и презиме Број на индекс
1 Дарко Николовски 3988
2 Елеонора Ристова 3298
3 Ана Пешиќ 4338
4 Снежана Крсевска 3383
5 Мервен Ибрахим 3508
6 Марио Ташковски 4321
7 Ана Стоилковска 4306
8 Косара Лутовска 4300

Полагање со хербарумски примероци
Група 2 09:00 Лабораторија број 14

Рб. Име и презиме Број на индекс
9 Драгана Стаменковска 4313
10 Ива Цекова 4293
11 Дамјан Димковски 4290
12 Исидора Давитковска 4289
13 Аделиса Факиќ 4127
14 Ангела Кржовска 4302
15 Ебру Абдула 3942
16 Гамзе Салих 3506

Полагање со хербарумски примероци
Група 3 09:30 Лабораторија број 13

Рб. Име и презиме Број на индекс
17 Анастасија Јовческа 4132
18 Николина Корбалиевска 4376
19 Арлинда Еѓупоска 4123
20 Ајхан Ислам 4130
21 Михаела Климовска 3711
22 Филип Тодоров 4314
23 Дамјан Георгиевски 4318
24 Татјана Симонова 4305
25 Богдана Нешиќ 3252

Полагање со хербарумски примероци
Група 4 09:30 Лабораторија број 14

Рб. Име и презиме Број на индекс
26 Бојана Кипријановска 4330
27 Јана Стојаноска 3489
28 Радмила Мојсовска 4360
29 Анастасија Попова 4292
30 Сумеја Дергути 3762
31 Теодора Трајкоска 4131
32 Марија Захариевска 3924
33 Кристина Митреска 4310
34 Лазе Раманчев 4327

Полагање со хербарумски примероци
Група 5 10:00 Лабораторија број 13

Рб. Име и презиме Број на индекс
35 Емилија Анева 4356
36 Памела Јанакиевска 4309
37 Ана Данева 4308
38 Емилија Тошевска 4357
39 Јована Михаиловска 4392
40 Матеја Тодоровска 4368
41 Марија Јовановска 4390
42 Стефан Стојаноски 4352
43 Tеодора Ѓорѓиева 3693

Полагање со хербарумски примероци
Група 6 10:00 Лабораторија број 14

Рб. Име и презиме Број на индекс
44 Ивана Кочоска 4303
45 Матеја Стојчева 4297
46 Мелиса Хајровиќ 4044
47 Теодора Трајкоска 4131
48 Марија Јанева 4315
49 АнаМарија Меркова 4278
50 Викторија Ристеска 4333
51 Ајше Мурат 4125
52 Наџије Дерала 3821

Полагање со хербарумски примероци
Група 7 10:30 Лабораторија број 13

Рб. Име и презиме Број на индекс
53 Нурсел Ханџиу 3813
54 Аида Фејзоска 4073
55 Михаела Климовска 3711
56 Верица Калајџиева 3684
57 Магдалена Радовиќ 3979
58 Емилија Каревска 4029
59 Димитрија Миленковски 4000
60 Марија Павловиќ 4089

Полагање со хербарумски примероци
Група 8 10:30 Лабораторија број 14

Рб. Име и презиме Број на индекс
61 Ивана Колева 3897
62 Јана Стојаноска 3489
63 Стефани Геческа 3812
64 Теодора Станковиќ 3876
65 Наталија Ласкова 3939
66 Искра Велевска 4084
67 Мени Стеваноска 4097
68 Марија Захариевска 3924
69 Лилјана Чакалова 3966

Полагање со хербарумски примероци
Група 9 11:00 Лабораторија број 13

Рб. Име и презиме Број на индекс
70 Николија Давитковска 4052
71 Јасмир Мемедоски 3759
72 Кристина Клетникова 4079
73 Синиша Алемпијевиќ 3551
74 Ангела Бујароска 3851
75 Мартина Усовиќ 4151
76 Владана Фидановска 4146

Полагање со тест
11:30 Предавална 3

Рб. Име и презиме Број на индекс
1 Милијана Станојковска 4215
2 Марија Краљевска 4246
3 Христина Спасова 4316
4 Јана Николин 4317

Од Катедра