Menu Close

Достава на хербариуми при институт за фармакогнозија

Почитувани студенти,

На 02.09.2021 (четврток), во 10 ч, пред лаб. бр 14, Ве молиме да ги доставите хербариумите за оценка, подготвени согласно упатството за подготовка. Воедно Ве замолуваме надоцна до 31.08.2021 да ни доставите и список на студенти кои би носеле хербариуми на оценување на емаил.

Во случај посочениот термин да не одговара, Ве молиме да предложите термин кога сите заинтересирани студенти би биле во можност да дојдат со подготвените хербариуми.

Од КАТЕДРА