Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Распоред за испити за трета испитна сесија 2020-2021 година