Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од практичен испит по предметот Фармакогнозија (07.07.2021)

Резултати од практичен испит по предметот Фармакогнозија

Минимум 4 поени, максимум 7.5 поени.

ИндексПоени
40516,8
40934
41175,5
42096,6
40577,5
41126
42186,1
42436,1
36284,2
36174,4
41905,4
39774,8
39646,9
40774,65
41936,3
42394,1
41895,1
41854,1
39954
41445,6
40264,4
39506,4
40805,3
42416,1
41426,1
39745,5
38534
32151,2
34920
41160,7
34292
32880
41150,7
40650
38803,1
35060
39372,7
39870,7
40162,35
41370
41051,7
39933,4
4091да се јави на катедра на 28.07.2021
4210да се јави на катедра на 28.07.2021

Од Катедра