Menu Close

Резултати од испитот по предметот Промоција на здравје (дд)

Студенти кои го положија испитот

  1. 66/дд – 6 (шест)

Студенти кои не го положија испитот

  1. 65/дд
  2. 61/дд
  3. 56/дд
  4. 64/дд
  5. 62/дд
  6. 15/дд
  7. 23/дд
  8. 44/дд
  9. 8/дд

Студентите да донесат индекс за оцена и потпис на датум 15.07 (четврток) до 10h.

Од Катедра