Menu Close

Резултати од испит по предметот Фармакоинформатика

ред.бр. Индекс Оценка од испит ( нум. и описно) ЕКТС оценка
1 4068 10 (десет) А
2 4058 10 (десет) А
3 3922 9 (девет) B
4 3975 8 (осум) C
5 3801 8 (осум) C
6 4005 8 (осум) C
7 3962 8 (осум) C
8 3840 7 (седум) D
9 3715 7 (седум) D
10 4110 7 (седум) D
11 3548 6 (шест) E
12 4061 6 (шест) E
13 3429 6 (шест) E
14 3341 5 (пет) F
15 3705 5 (пет) F
16 3579 5 (пет) F
17 2947 5 (пет) F
18 3374 5 (пет) F

Сите студенти да донесат индекс за оценка и потпис на датум 14.07.2021 (Среда) до 11h.

Од Катедра