Menu Close

Месец: м.г

Пакет информации за упис на нови студенти на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Фармацевтски факултет во Скопје за академската 2021/2022 година

Сите кандидати кои се имаат пријавено за упис во прва година, потребно е да ги прикачат потребните документи на системот upisi.ukim.mk и истите да ги…

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА СУБВЕНЦИОНИРАН СТУДЕНТСКИ ОБРОК

Редовните студенти на прв и прв+втор циклус (додипломски) студии можат да станат корисници на субвенциониран студентски оброк под условите определени со Законот за субвенциониран студентски оброк…