Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од испит по предметот Фармацевтска хемија 2

Индекс за потпис и оценка задолжително да се донесат на датум 07.07.2021 (Среда) до 12h. Ве молам да го почитувате датумот и времето.

ИндексТеоретски испитПрактичен испитОцена
4091ПоложилПоложил10
4195ПоложилПоложил10
4218ПоложилПоложил10
4179ПоложилПоложил10
4202ПоложилПоложил9
4097ПоложилПоложил9
4112ПоложилПоложил8
4193ПоложилПоложил8
3946ПоложилПоложил8
4095ПоложилПоложил8
4240ПоложилПоложил8
4203ПоложилПоложил8
4228ПоложилПоложил8
4216ПоложилПоложил8
4219ПоложилПоложил8
4211ПоложилПоложил8
4100ПоложилПоложил8
4117*ПоложилНе положил /
3955ПоложилПоложил7
4205ПоложилПоложил7
4126ПоложилПоложил7
4017ПоложилПоложил7
3979ПоложилПоложил7
4234ПоложилПоложил7
4213ПоложилПоложил 7
4208ПоложилПоложил7
4259ПоложилПоложил7
3966ПоложилПоложил7
3617ПоложилПоложил6
4239ПоложилПоложил6
4080ПоложилПоложил6
3923ПоложилПоложил6
4287ПоложилПоложил6
4176ПоложилПоложил6
4011ПоложилПоложил6
3822*ПоложилНе положил 
3938Не положил К2Положил5
4077Не положил К2Положил5
3977Не положил К2Не положил5
3913Не положил К2Не положил5
4028Не положил К2Положил5
3969Не положил К2Положил5
3826Не положил К2Не положил5
4241Не положил К2Положил5
4144Не положил К2Не положил5
3996Не положил К1Не положил5
4229Не положил К1Не положил5
4031Не положил К1Положил5
3866Не положил испитПоложил5
3925Не положил испитНе положил5
4190Не положил испитНе положил5
3914Не положил испитПоложил5
3976Не положил испитПоложил5
4105Не положил испитНе положил5
4177Не положил испитНе положил5
3725Не положил испитНе положил5
3864Не положил испитНе положил5
4201Не положил испитПоложил5
3812Не положил испитНе положил5
3808Не положил испитНе положил5
3830Не положил испитНе положил5
3877Не положил испитНеположил5
3891Не положил испитНе положил5
3860Не положил испитНе положил5
4016Не положил испитНе положил5
4026Не положил испитНеположил5
3837Не положил испитНеположил5
4062Не положил испитПоложил5
4064Не положил испитПоложил 5
3910Не положил испитПоложил5
4087Не положил испитПоложил5
4041Не положил испитПоложил5
3964Не положил испитНе положил5
3744Не положил испитНе положил5
3999Не положил испитНе положил5
3749Не положил испитНе положил5
3995Не положил испитНе положил5
4026Не положил испитНе положил5
3937Не положил испитНе положил5

Студентите со број на индекс 4117 и 3822 треба да полагаат само завршна вежба во септемвриска испитна сесија.

Од Катедра