Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од испит по предметот Молекуларна и клеточна биологија и генетика – 29.06.2021

Резултати од испит по предметот Молекуларна и клеточна биологија и генетика – 29.06.2021 2 испитна сесија одржан онлајн

 Рб Индекс Име и презиме БОДОВИ
1 4393 Митревска Стефанија 30
2 4333 Ристеска Викторија 18
3 4406 Миленковиќ Јелена 17
4 4155 Ѓоргиевска Бојана 15
5 4341 Мишевска Александра 15
6 3762 Дергути Сумеја 14
7 4295 Богоевска Симона 14
8 4294 Кржовска Дарија 12
9 4323 Петреска Ангела 11
10 3992 Ристевска Даниела 11
11 4399 Елмази Бенарта 11
12 4304 Попова Ивана 10
13 4359 Коцевска Наташа 9
14 4347 Стојановиќ Стефан 9
15 4224 Снопче Пнар 7
16 4371 Лубаровска Бојана 6
17 4373 Јовески Бојан 6
18 4332 Аневска Андреа 6
19 4322 Димитровска Калина 6
20 4298 Јакимовска Симона 1
21 4335 Петровска Јоана 0
22 4358 Талески Андреј -1
23 4395 Арсова Марија -1
24 4348 Стојановска Сара -1
25 4353 Кицеска Марија -2
26 4361 Неделковска Викторија -5
27 4325 Јанакиевска Тамара -6
28 4266 Николовска Христина -12
29 4344 Ризова Благица -12
30 4250 Шамкарова Белма -14

Од Катедра