Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ИЗДАВАЊЕ НА ЛЕКОВИ И КОМУНИКАЦИЈА

Испитот по предметот Издавање на лекови и комуникација, полаган на 15.06.2021 го положија студентите со индекс број 3768 и 3589.

Студентите задолжително да донесат индекси за впишување на оцена на ден 07.07.2021 до 12 часот во канцеларијата спроти НФИЦ.

Од катедрата