Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од испит по предметот Аналитичка хемија применета во фармација

ИндексПрактичен (мин 6/макс 10)Испит (мин 11/макс 20)Оцена
4427102010
4432102010
4444102010
4438101510
440710149
44099,5139
441710129
44259,5149
44419159
43346118
44107128
42708137
442010116
44509,5116
446810116
42661010,8/(целосен испит)
43047//
44124//
441388/
441482/
44156,54/
44168//
44194//
44224,5//
44246//
442682/
442962/
443384/
44347,56/
443610//
44399,52/
4445107/
44468//
44479//
44518//
44526,50/
44630//
44642,5//
44662//
44676//
43704//

Од Катедра