Menu Close

Резултати од испит по предметот Аналитичка хемија – Лабораториско биоинженерство

ИндексПрактичен (мин 6/макс 10)Испит (мин 26/макс 50)Оцена
4116,538,18
407630,87
4066266
4106,5266
4137266
4256266
199812,9/
2284//
355716,9/
396109,5/
404918,1/
40510//
40969,5/
4191//
4224//

Од Катедра