Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Дополнителен распоред за полагање по предметот Фитохемија 30.06.2021

Список на студенти кои ќе полагаат Фитохемија во предавална 4 од 12:00 часот

Име Презиме Бр. на индекс
Благица Ризова 4344
Марија Јовановска 4390
Христина Спасова 4316
Pamela Janakievska 4309
Стефанија Митревска 4393
Сандра Велиновска 4312
Лазе Раманчев 4327
Емилија Анева 4356
Николина Корбалиевска 4376
Тамара Јанакиевска 4325
Аделиса Факиќ 4127
Бисера Пипонска 4328
Давид Велковски 4319
Емилија Тошевска 4357
Ана Данева 4308
Дарија Кржовска 4294
Марко Нанески 4291

Од Катедра