Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Известување за електронско пријавување на втор колоквиум и испити во втор испитен рок 2020-2021 година

Се известуваат сите студенти дека рокот за пријавување на вториот колоквиум е продолжен до среда, 19.05.2021 година. Сите студенти кои го немаат пријавено колоквиумот задолжително истото да го направат во дадениот рок.

Рок за пријавување на испити во ВТОРА ИСПИТНА СЕСИЈА 2020-2021 година, во iKnow системот ке се одвива од 24.05.2021 до 04.06.2021 година.

Од Студентска служба