Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ФАРМАЦЕВТСКА ХЕМИЈА 2

Список на студенти кои го ПОЛОЖИЈА првиот колоквиум по предметот Фармацевтска хемија 2:

 1. 4193
 2. 4219
 3. 3938
 4. 3979
 5. 4176
 6. 4179
 7. 4028
 8. 3969
 9. 4259
 10. 4100
 11. 3913
 12. 4213
 13. 4017
 14. 3822
 15. 4240
 16. 3966
 17. 4211
 18. 4228
 19. 4097
 20. 4084
 21. 4241
 22. 4095
 23. 4216
 24. 3977
 25. 4112
 26. 4202
 27. 4234
 28. 3955
 29. 3826
 30. 4205
 31. 4144
 32. 4195
 33. 4126
 34. 3946
 35. 4077
 36. 3617
 37. 4203
 38. 3866-условно
 39. 3925-условно
 40. 4239-условно
 41. 4208-условно
 42. 4080-условно

Список на студенти кои НЕ го ПОЛОЖИЈА првиот колоквиум по предметот Фармацевтска хемија 2:

 1. 4229
 2. 3923
 3. 3812
 4. 3808
 5. 3830
 6. 3877
 7. 4177
 8. 3725
 9. 3891
 10. 3860
 11. 3864
 12. 3974
 13. 4016
 14. 4026
 15. 4201
 16. 3996
 17. 4287
 18. 3914
 19. 3837
 20. 4031
 21. 4117
 22. 4190
 23. 4105
 24. 4062
 25. 4064

Од катедрата