Menu Close

Резултати од прв колоквиум по предметот Фармацевтска хемија 1

Студенти кои го ПОЛОЖИЈА првиот колоквиум по предметот Фармацевтска хемија 1:

 • 4297
 • 4318
 • 4314
 • 4301
 • 4289
 • 4293
 • 4345
 • 4330
 • 4360
 • 4310
 • 3993
 • 4079
 • 4327
 • 4336
 • 4338
 • 4329
 • 4290
 • 4279
 • 4200
 • 4303
 • 4131
 • 4376
 • 4352
 • 4316
 • 4392
 • 4237
 • 4235
 • 4333
 • 3684
 • 4236
 • 4227
 • 4255
 • 4076
 • 3870
 • 3862
 • 3876

Студенти кои НЕ ГО ПОЛОЖИЈА првиот колоквиум по предметот Фармацевтска хемија 1:

 • 3987
 • 3885
 • 3818
 • 4138
 • 3880
 • 4192
 • 3788
 • 4059
 • 4199

Од Катедрата