Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од колоквиум 1 по предметот Аналитичка хемија применета во фармација

ИндексПоени (max/min 15/7,5)
42708,5
430413,5
433414
437010,5
440713,5
440911
441013
441210,5
441313
441412,5
441613,5
441712,5
44199,5
442012,5
442111,5
44227,5условно
442412
442512,5
442613
442714,5
44299
443214
443310,5
443412
443610,5
443814
443912,5
444112,5
444413
444512,5
444612,5
444712,5
445011,5
445113
445213,5
446312,5
446411,5
446611
446711,5
446810

Од Катедра