Menu Close

Соопштение за одбрана на докторска дисертација – Донка Панков

С О О П Ш Т Е Н И Е

Донка Панков ќе ја брани својата докторска дисертација под наслов „Градење на стратегија за имплементација на фармацевтска грижа кај пациентите со хронични заболувања“.

Одбраната ќе се одржи на ден 07.04.2021 година со почеток во 13 часот во предавална 3 на Фармацевтскиот факултет во Скопје.

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
ФАРМАЦЕВТСКИ ФАКУЛТЕТ
Скопје