Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Известување за оцени по предметите на Институтот за фармакогнозија

Се замолуваат студентите на кои им недостастува оцена во индекс по некој од предметите на Институтот за фармакогнозија, да ги достават во периодот од 29.03.2021 – 31.03.2021 год. во соодветно означена кутија (ИНСТИТУТ ЗА ФАРМАКОГНОЗИЈА) и во самиот индекс на ливче да назначат за кој предмет недостасува оцена и кога се полагал испитот. 

Индексите ќе бидат средени и поставени повторно во кутии во периодот од 05.04-07.04.2021 год

Од Институтот