Menu Close

Известување за оцени по предметите на Институтот за фармакогнозија

Се замолуваат студентите на кои им недостастува оцена во индекс по некој од предметите на Институтот за фармакогнозија, да ги достават во периодот од 29.03.2021 – 31.03.2021 год. во соодветно означена кутија (ИНСТИТУТ ЗА ФАРМАКОГНОЗИЈА) и во самиот индекс на ливче да назначат за кој предмет недостасува оцена и кога се полагал испитот. 

Индексите ќе бидат средени и поставени повторно во кутии во периодот од 05.04-07.04.2021 год

Од Институтот