Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение за испит по предметот Клиничка фармација и терапевтици

Испитот по предметот Клиничка фармација и терапевтици ќе се одржи на 01.03.2021 во периодот од 09-12 часот, со физичко присуство.

Од катедрата