Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Конкурси од Агенција за млади и спорт

Агенцијата за млади и спорт по осми пат ги објави конкурсите за „Млади поети“ и „ Млади уметници”, како и за прв пат Конкурс „Млади музички уметници”. Оваа година Конкурсите се дел од  Националнта Програма „2021- година во чест на Блаже Конески”.

Во прилог ви доставуваме линкови од истите:

Со почит 
Агенција за млади и спорт