Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од испит по предметот Фармацевтска хемија 1 (18.02.2021)

Резултати од испит-Фармацевтска хемија 1:

 • 4064      9 (девет)
 • 4181      7(седум)
 • 3964      6(шест)
 • 4133      6(шест)
 • 4225      6(шест)
 • 4019      6(шест)
 • 4016      6(шест)
 • 3808      6(шест)
 • 4094      6(шест)
 • 3988      6(шест)
 • 3830      6(шест)

Од катедрата