Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од испитот по предметот Пребарување на литература – 18.02.2021

Студенти кои го положија испитот по предметот Пребарување на литература:

 1. 374 – 10 (десет)
 2. 390 – 8 (осум)
 3. 405 – 8 (осум)
 4. 384 – 8 (осум)
 5. 410 – 8 (осум)
 6. 409 – 8 (осум)
 7. 407 – 7 (седум)
 8. 411 – 7 (седум)
 9. 413 – 7 (седум)
 10. 415 – 6 (шест)
 11. 414 – 6 (шест)

Студенти кои не го положија испитот по предметот Пребарување на литература:

417,396,355,398,420,418,385,369,379,404,419.

Од катедрата