Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од испитот по предметот Користење на литература и бази на податоци (15.02.2021)

Резултати од испитот Користење на литература и бази на податоци (15.02.2021):

1 4407 10 (десет)
2 4417 10 (десет)
3 4424 10 (десет)
4 4439 10 (десет)
5 4425 10 (десет)
6 4438 10 (десет)
7 4436 10 (десет)
8 4432 9 (девет)
9 4334 9 (девет)
10 4421 9 (девет)
11 4427 9 (девет)
12 4442 9 (девет)
13 4420 8 (осум)
14 4445 8 (осум)
15 4423 8 (осум)
16 4422 8 (осум)
17 4409 8 (осум)
18 4464 8 (осум)
19 4453 8 (осум)
20 4443 7 (седум)
21 4444 7 (седум)
22 4414 7 (седум)
23 4410 7 (седум)
24 4450 7 (седум)

Од катедрата