Menu Close

Резултати од практичен испит по предметот Општа и клеточна биологија

Резултати од практичен испит по предметот Општа и клеточна биологија

Индекс Бодови
(мин. 5 – макс.10)
3750 0
426 0
282 0
421 0
369 0
305 0
408 0
379 0
341 0
420 0.25
417 0.25
306 0.5
355 0.5
419 1.5
393 2
424 2
377 2
319 2
412 3
385 3
414 3
410 3
4155 3.5
378 3.5
411 3.5
407 5
401 5
404 5
363 5
390 5
371 5
413 5
415 5.5
402 7
384 7.5
409 7.5
405 9
406 10

Од Катедра