Menu Close

Резултати од испит по предметот Право на интелектуална сопственост

Студентите кои го положија испитот Право на интелектуална сопственост

 • 3795
 • 3828
 • 3841
 • 3870
 • 3962
 • 3995
 • 4006
 • 4011
 • 4024
 • 4059
 • 4109
 • 4120
 • 4133
 • 4188
 • 4236
 • 3148
 • 3341
 • 3561
 • 3492
 • 3759
 • 3307
 • 3439

Да достават индекси до петок 12.02.2021 пред Фармакоинформативниот центар за оцена и воедно кој нема донесено пријава да достави.

Од Катедрата