Menu Close

Медицинска хемија – Резултати од испит и практичен испит

Студенти кои го положија испитот и практичниот испит по предметот Медицинска хемија одржан на 02.02.2021:

  1. 350 – 8(осум)
  2. 345 – 7 (седум)
  3. 266 – 7 (седум)
  4. 346 – 6 (шест)

Студенти кои го положија само практичниот испит по предметот Медицинска хемија одржан на 02.02.2021:

Број на индекс: 354, 367, 359, 347, 357, 240

Студенти кои го положија условно практичниот испит (важи за положен само доколку го положите теоретскиот испит во Јунска сесија) по предметот Медицинска хемија одржан на 02.02.2021:

Број на индекс:361, 220, 192

Индексите за внесување на оцена да се остават на обележаното место спроти Националниот информативен центар, најдоцна до 12.02.2021.

Од катедрата