Menu Close

Резултати од колоквиум и испит по предметот ОМБХГ (09.02.2021)

Резултати од колоквиум по ОМБХГ (09.02.2021)

ред.бр. индекс бодови
1 54 25
2 70 25
3 61 23
4 59 21
5 66 21
6 71 20

Колоквиумот се смета за положен со освоени мин.15 бодови


Резултати од испит по ОМБХГ (09.02.2021)

ред.бр. индекс бодови
1 68 26

Испитот се смета за положен со освоени мин.30 бодови.

Од катедра