Menu Close

Резултати од писмен испит по Молекуларни и имунолошки анализи-1 (02.02.2021)

ред.бр. индекс бодови
1 327 22
2 312 21
3 316 20
4 333 18
5 318 16
6 195 15 условно
7 199 15 условно
8 311 13
9 219 13
10 240 12
11 220 12
12 320 11
13 245 10
14 337 10
15 310 10
16 343 9
17 187 7
18 172 6
19 132 5

Испитот се смета за положен со освоени мин.15 бодови.

Од Катедра