Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од испит по предметот Зачини и зачински растенија

Индекс Оценка
19 7
28 7
51 7
41 6
47 7
33 7
52 5
30 8
50 7
31 9
35 8
48 8
32 7
49 9
44 7
14 8
38 8
37 6
4 6
42 6
10 7
36 7
24 6
29 9
34 8

Од Катедра