Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Список на кандидати кои го положија испитот по предметот Промоција на здравје

СПИСОК НА КАНДИДАТИ КОИ ГО ПОЛОЖИЈА ИСПИТОТ
ПО ПРЕДМЕТОТ ПРОМОЦИЈА НА ЗДРАВЈЕ

  1. Досие бр. 54 – 8 (осум)
  2. Досие бр. 58 – 7 (седум)
  3. Досие бр. 55 – 7 (седум)
  4. Досие бр. 60 – 7 (седум)

Кандидатите кои го положија испитот имаат можност да полагаат за повисока оцена на 18.2.2021 година во 9 часот а останатите кандидати кои го полагаа испитот на 20.1.2021 година можат да се пријават за дополнително испрашување на истиот термин.

Скопје,      
28/1/2020

Одговорни професори на ФФ за предметот Промоција на здравје