Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Распоред за испити за 27.01.2021 – Катедра за Фармакогнозија

Почитувани,

Пред секој термин за полагање, потребно е да пристигнете половина час порано, пред зградата на ФФ. Штом пристигнете стојте на растојание според протоколот и носете заштитна опрема. Исто така, потребно е да доставите пријава и индекс.

Предмет Пријавени студенти Час Предавална
Испитување и анализа на природни производи бр на студенти: 24 9:00 3
Протоколи и стандарди при земање на примерок (II циклус лаб. Био) бр на студенти: 10 9:00 3
Основи на фармацевтска биологија студенти со бр. на индекс: 4391, 4207,4320, 4379, 4301, 4265, 4356, 4332, 4394, 4395, 4295, 4387 9:00 2
Основи на фармацевтска биологија бр на студенти: 89 12:00 1,2,3

Од Катедра