Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Резултати од втор колоквиум по предметот Фармацевтска хемија 3 (14.01.2021)

Список на студенти кои го положија вториот колоквиум по предметот Фармацевтска хемија 3 (14.01.2021):

 • 4053
 • 4400
 • 4058
 • 4068
 • 3922
 • 4081
 • 3848
 • 3982
 • 4083
 • 4069
 • 4085
 • 4061
 • 3975
 • 4113
 • 3685
 • 4110
 • 4099
 • 3859
 • 4092
 • 3660
 • 4036

Од Kатедрата