Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Фармацевтски Факултет

Соопштение од Министерството за oдбрана на Р Турција поврзано со одложување на воената служба на турските студенти